0472 –215 98 63 aicuzem@agri.edu.tr

Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

LMS Tanıtım Dokümanları (Öğretim Elemanı)

Sisteme Giriş Yapma

Kaynak Ekleme

Ödev Ekleme

Öğrencileri Görüntüleme

Sınav Ekleme

Sanal Sınıf Oluşturma

Duyuru Ekleme

Derse Öğrenci Ekleme ve Silme

Devam Raporunu Görüntüleme

Çoktan Seçmeli Soru Ekleme

Kısa Cevaplı Soru Ekleme

Açık Uçlu Soru Ekleme

Eşleştirme Sorusu Ekleme

Öğrenciyi Sınavdan Kısıtlama