0472 –215 98 63 aicuzem@agri.edu.tr

Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Misyon ve Vizyon

Misyonumuz

Misyonumuz; zaman, mekân ve diğer sınırlılıklar yüzünden eğitim-öğretim faaliyetlerine katılamayan öğrenciler için; ekonomik olarak uygun, etkili ve erişilebilir bilişim teknolojilerini kullanarak eğitim-öğretim hizmetleri sunmaktır.

Vizyonumuz

UZEM birimi olarak; elektronik ortamda yürütülecek dersler için en son teknolojik imkânları kullanarak; yüksek kaliteli eğitim faaliyetlerini yürütmek ve bu kapsamda öğrencilerin ve üniversitenin ihtiyaç duyduğu eğitim-öğretim faaliyetlerini desteklemektir.

Uzaktan Eğitim Politikamız

Üniversitemizin temel politikası eğitim ve öğretim, bilim ve teknolojideki yenilikler, uluslararası standartlara uygun senkron ve asenkron öğrenme ortamları sunmak ve alanında öncülerden biri olmaktır.