0472 –215 98 63 aicuzem@agri.edu.tr

Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Amaç ve Faaliyetler

Merkezin Amacı

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin amacı; bilişim teknolojilerini etkili ve verimli kullanarak uzaktan eğitim faaliyetlerini planlamak, bireylerin kendi öğrenme sorumlulukları çerçevesinde bireysel öğrenme faaliyetlerini yapmalarına fırsat tanımak, ulusal ve uluslararası eğitim eğitim-öğretim faaliyetlerini yürütmek, bu alanda araştırmalar yapmak ve araştırma sonuçları ışığında eğitim faaliyetlerini geliştirmektir.

Faaliyet alanları

  1. Üniversite kapsamında uzaktan eğitim yoluyla yürütülecek önlisans, lisans, lisans tamamlama ve lisansüstü eğitim programları için gerekli teknik, donanımsal ve eğitimsel alt yapıyı olanaklarını sağlamak,
  2. Uzaktan eğitim kapsamında yürütülecek programlarda eğitim faaliyetleri için kullanılacak web ortamını sağlamak,
  3. Uzaktan eğitim sürecinde verilecek dersler için uzmanlar desteğinde eğitsel materyaller hazırlamak ve öğrencilere gerekli destekleri sunmak,
  4. Uzaktan eğitim öğrencilerinin değerlendirilmesinde sınavları koordine etmek, yürütmek ve değerlendirmek,
  5. Uzaktan eğitimle ilgili Ar-Ge çalışmalarını yürütmektir.