0472 –215 98 63 aicuzem@agri.edu.tr

Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Dersin Amacı ve Bilgileri

Dersin Amacı

Teknolojideki hızlı değişim eğitim alanında da birçok değişimi beraberinde getirmiştir. Eğitim alanındaki bu değişimin önüne geçmek, eski dönemlerdeki alışkanlıklarla öğretmek ne yazık ki çoğu zaman hem öğretim elemanı hem de öğrenciler açısından eğitim-öğretim süreçlerinde doyumsuzluğa neden olabilmektedir. Bu nedenle öğretim elemanlarının yeni çağa ayak uydurabilmesi, yeni öğrenci kitlelerinin özelliklerine uygun öğrenme süreçleri tasarlayabilmesi, dijital araç, gereç ve ortamları bu süreçlere dahil edebilmesi önemli hale gelmektedir. Dolayısıyla bu dersin amacı, öğrencilerin daha aktif öğrenmesini sağlayabilecek bazı yeni öğrenme yaklaşımlarını ve bu yaklaşımlara uygun dersler tasarlayabilmeyi sağlayacak bazı dijital araç, gereç ve ortamları tanımaktır.

Derse Giriş

Dijital Çağda Yükseköğretimde Öğrenme ve Öğretme dersi üniversitemizin Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (UZEM) tarafından yürütülmektedir. Dersi almak isteyen öğretim elemanları UZEM’e gerekli bilgileri göndererek başvuru yaptıktan sonra http://lms.agri.edu.tr/ adresinden; Kullanıcı adı yerine TC kimlik numarasının ilk 7 hanesini, şifre yerine ise TC kimlik numaralarını girerek ilgili dersin içeriklerine ulaşabilirler.

Komisyon Üyeleri

Doç. Dr. Mustafa Ali DOKUYUCU
madokuyucu@agri.edu.tr Başkan
Dr. Öğr. Üyesi Erdal BAŞARAN ebasaran@agri.edu.tr Üye
Arş. Gör. Huzeyfe AVCI
havci@agri.edu.tr Üye
Öğr. Gör. Merve Zeynep KAYA
mzgecmen@agri.edu.tr Üye
Öğr. Gör. Mehmet Mehdi KARAKOÇ mmkarakoc@agri.edu.tr üye
Öğr. Gör. İsak ÇEVİK icevik@agri.edu.tr Üye