0472 216 20 35 Faks: 0472 215 42 29/6101 iif@agri.edu.tr

İslami İlimler Fakültesi

FAKÜLTE KURULU

FAKÜLTE KURULU

Prof. Dr. M. Salih GECİT

Başkan

Doç. Dr. Sedat YILDIRIM

Üye

(Doçent Temsilcisi)

Dr. Öğr. Üyesi Metin ÇETİN

Üye

(Temel İslam Bilimleri Bölüm Bşk.)

Dr. Öğr. Üyesi Haci SAĞLIK

Üye

 (Felsefe ve Din Bilimleri Bölüm Bşk.)

Dr. Öğr. Üyesi Haci SAĞLIK

Üye

(İDKAB Bölüm Bşk.)

Doç. Dr. Korkut DİNDİ

Üye

(İslam Tarihi ve Sanatları Bölüm Bşk.)

Cesim GÜLÇİN

Fakülte Sekreteri

Raportör