0472 216 20 35 Faks: 0472 215 42 29/6101 iif@agri.edu.tr

İslami İlimler Fakültesi

FAKÜLTE KURULU

FAKÜLTE KURULU

Prof. Dr. Adem YERİNDE

Başkan

Prof. Dr. M. Salih GEÇİT

Üye

(Doçent Temsilcisi)

Dr. Öğr. Üyesi Hasan HALİLOĞLU

Üye

(Temel İslam Bilimleri Bölüm Bşk.)

Dr. Öğr. Üyesi Haci SAĞLIK

Üye

 (Felsefe ve Din Bilimleri Bölüm Bşk.)

Dr. Öğr. Üyesi Haci SAĞLIK

Üye

(İDKAB Bölüm Bşk.)

Dr. Öğr. Üyesi Korkut DİNDİ

Üye

(İslam Tarihi ve Sanatları Bölüm Bşk.)

Nimet SEKMAN

Fakülte Sekreteri

Raportör