0472 216 20 35 Faks: 0472 215 42 29/6101 iif@agri.edu.tr

İslami İlimler Fakültesi

Hedeflerimiz

*Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi olarak 2018-2019- Eğitim-Öğretim yılına öğrenci alınmasını sağlamak.

*Zengin bir akademik kadro oluşturmak ve devamlılığını sağlamak.

*İdari personeli geliştirmek ve ihtiyaçlara cevap verebilecek seviyeye getirmek.

*Fakültemiz eğitim seviyesini, gelişen teknolojinin gereksinimlerine cevap verebilecek duruma getirmek.

*Uluslararası bilim dünyasında araştırma ve inceleme kalitesi ile Türkiye ve Dünyada tanınmış ve ilk sıralarda tercih edilen,  grup çalışmasını teşvik eden, katılımcı bir yönetime sahip olmak.

*Ülkemizin din eğitimi ve öğretimi ile ilgili sorunlarını çözmeye yönelik çalışmalar yapan, fakülte-toplum işbirliğini sağlamada öncü, evrensel değerlere saygılı, toplam kalite yönetimi ilkelerini benimsemiş, sürekli gelişen bir fakülte olmak.

*Din bilimleri ile ilgili en üst düzeyde bilgi üreten araştırmacı, katılımcı, paylaşımcı, özgün, etik ve estetik değerlere sahip, çağdaş bir öğretim kültürü oluşturmak ve mesleki açıdan yetkin, toplumsal değerlere saygılı bireyler yetiştirmektir.