0472 216 20 35 Faks: 0472 215 42 29/6101 iif@agri.edu.tr

İslami İlimler Fakültesi

YÖNETİM KURULU

FAKÜLTE YÖNETİM KURULU

Prof. Dr. Adem YERİNDE

Başkan

Prof. Dr. Gökhan BAYRAKTAR

Üye

Prof. Dr. Murat GÜNEY

Üye

Prof. Dr. Figen ATABEY

 Üye

Prof. Dr. M. Salih GEÇİT

Üye

Doç. Dr. Mustafa AYDEMİR

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Ekrem KOÇ

Üye

Nimet SEKMAN

Fakülte Sekreteri

Raportör