0472 216 20 35 Faks: 0472 215 42 29/6101 iif@agri.edu.tr

İslami İlimler Fakültesi

Dekanın Mesajı

İlk defa 2012-2013 eğitim öğretim yılında öğrenci almaya başlayan fakültemiz, bugün itibariyle sayıları 100’ü aşan yüksek din eğitimi veren kurumlardandır. Fakültemiz üniversitemizin yemyeşil ve ferah yerleşkesi içinde sosyo-kültürel imkânlarının yanı sıra kendi fiziki kapasitesiyle de uyumlu olarak eğitim ve öğretimde kalite hedeflerine ulaşmak için uzman öğretim kadrosu, idari ve yardımcı personel ihtiyacını hızla tamamlama, hoca çeşitliliğini artırma gayreti içindedir.

Güzel Anadolu’muzun şirin serhat kenti Ağrı’da bulunan Fakültemiz, seviyeli eğitim ve öğretimiyle ahlaki yönden toplum yararını daima kişisel çıkarların üstünde tutan, meslekî yönden bilgi ve becerileri, ilgi ve yetenekleriyle ihtiyaçlara cevap verecek donanım ve kültüre, aynı zamanda hür ve bilimsel düşünce etiğiyle geniş bir dünya görüşüne sahip, beden ve ruh bakımdan dengeli ve sağlıklı, sevgi dolu, erdemli, özgür ve kişilikli bireyler yetiştirmeyi temel misyon olarak benimsemiştir. Buna paralel olarak din bilimleri alanında yüksek düzeyde bilimsel araştırmalar yaparak güncel meselelerin çözümüne katkı sağlayacak dinî bilgiyi üretmek ve bilim dünyasının seçkin bir üyesi olarak bu bilgileri dış dünyayla paylaşarak evrensel gelişmeye katkı vermek de bu misyonun bir parçasıdır. Fakültemizin özü itibariyle erdemli bireyler yetiştirmeyi hedefleyen dini eğitim-öğretim faaliyetinin ekseninde “kin ve nefret “değil, “sevgi ve barış” vardır.

Bu temel eksenden kopmadan objektif yöntemlerle İslam dinini öğrenen, dinî-ahlakî değerler ve hizmetler konusunda topluma rehberlik edebilecek bilgi ve birikime sahip olan, farklılıklarımızı barış içinde bir arada yaşatmanın imkânlarını araştıran uzman ilahiyatçılar yetiştirme ve bu amaç doğrultusunda bilimsel araştırmalar yaptırtma hedefini gerçekleştirmek için Fakülte yönetimi, öğretim kadrosu, idari ve yardımcı personeli ve öğrencileri olarak olağanüstü bir gayret içinde olmayı hem milli hem de dini bir görev addediyoruz.

Bu dilek ve temennilerle bütün öğretim kadromuza, idari ve yardımcı personelimize ve siz kıymetli öğrencilerimize en derin sevgi ve muhabbetlerimi arz ediyor, başarılar diliyorum. 

Prof. Dr. M. Salih GECİT

Dekan