0472 – 215 98 63 turizmioy@agri.edu.tr

Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu

Disiplin Kurulu

Doç. Dr.

Ahmed MENEVŞEOĞLU

Başkan

Doç. Dr.

Murat ÇALIŞOĞLU

Üye

Doç. Dr.

Serkan Tevabil AKA

Üye

Dr. Öğr. Üyesi

Osman ASLAN

Üye

Dr. Öğr. Üyesi

Melek ZOR

Üye

Dr. Öğr. Üyesi

Kübra FETTAHOĞLU

Üye

Yüksekokul Sekreteri V.

Numan AKTAŞ

Raportör