0472 – 215 98 63 turizmioy@agri.edu.tr

Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu

Yüksekokul Kurulu

Doç. Dr.

Ahmed MENEVŞEOĞLU

                Başkan

Dr. Öğr. Üyesi

Melek ZOR

Üye

Yüksekokul Sekreteri V.

Numan AKTAŞ

             Raportör