0472 –215 98 63 iletisim@agri.edu.tr

Genel Sekreterlik

Değerlerimiz

Genel Sekreterliğimizin işleyişi ve saygınlığı açısından personelimiz tarafından benimsenen değerlerimiz;
 1. İnsan hak ve özgürlüklerine saygı gösterilmesi,
 2. Din, dil,ırk, etnik köken, fikir, cinsiyet,cinsel yönelim, yaş,bedensel engel ve benzeri özellikler nedeniyle ayrımcılık ve önyargıya yer vermeden hakça ve dürüst davranılması,
 3. Üniversitede her konunun özgürce tartışılacağı bir ortamın yaratılması ve korunması,
 4. Bilgilenme, bilgilendirme, öğrenim ve öğretim özgürlüğünün korunması,
 5. Bilimin gelişme sürecinin herkes tarafından desteklenmesi,
 6. Saydamlık ilkesi ile saklı kalması gereken bilginin korunması ilkesi arasında denge kurulması,
 7. Üniversite içi bireyler ve birimler arası ilişkilerin her zaman karşılıklı saygı çerçevesinde tutulması,
 8. Kurumsal kaynakların korunması, özenli, verimli ve etkili kullanımının sağlanması,
 9. Karardan doğrudan ya da dolaylı etkilenenlerin karar verme sürecine katkılarının sağlanması,
 10. Yapılan iş ve alınan kararlarda insanlığın yararı gözetilip sosyal sorumluluk bilinciyle hareket edilmesi,
 11. Kişisel yetkinliğin geliştirilmesi; dürüstlük, güvenilirlik, hak ve sorumlulukların bilinciyle davranılması,
 12. Profesyonel yetkinliğin geliştirilmesi; görevin kendine özgü amaçlarına, kurum ve görevin saygınlığının korunmasına uygun davranılması; işin yapılmasında kalite ve etkililik ilkelerinin benimsenmesi,
 13. Bireysel gelişimin desteklenerek özendirilmesi; akademik liyakat, deneyim ve emeğe saygı gösterilmesi,
 14. Çevreye karşı duyarlı, sorumlu ve hayvan haklarına saygılı davranılması,