0472 –215 98 63 iletisim@agri.edu.tr

Genel Sekreterlik

Santral Numaraları

Santral Numaraları

Tel:  0(472) 502 30 50
 0(472) 502 30 51