0472 – 215 98 63 turizmioy@agri.edu.tr

Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu

Yüksekokulumuzda Rehber ve Akran Değerlendirme Toplantısı Gerçekleştirildi.

Eleşkirt Meslek Yüksekokulu Kalite Kontrol Komisyon Üyeleri Dr .Öğr. Üyesi Handan YILDIRIM, Öğr. Gör. Ahmet BÜLBÜL, Öğr. Gör. Üzeyir CENGİZ, Öğr. Gör. Elif URUÇ ÖZTÜRK’ ün katılımlarıyla yüksekokulumuzun ev sahipliğinde 2023 Yılı Rehber ve Akran değerlendirme toplantımız gerçekleştirildi.

Toplantıda yüksekokulumuzdaki; erasmus uygulamaları, araştırma ve geliştirme faaliyetleri, toplumsal hizmet, kütüphane hizmetleri, paydaş işbirlikleri gibi birçok konuda güçlü ve iyileştirmeye açık yönler ele alındı. Yüksekokul Müdürümüz Doç.Dr. Ahmed Menevşeoğlu'nun yüksekokulumuz ile ilgili  hedeflerimiz ve projelerimiz hakkındaki planlarımızdan kısaca bahsederek, yüksekokulumuzun eksik yönlerini iyileştirme ve geliştirme konusundaki kararlılığını dile getirerek toplantıyı sonlandırdı. 
Katılım sağlayan hocalarımıza katkılarından dolayı teşekkür ederiz. 

Haberin Fotoğafları