0472 –215 98 63 ahmedhani@agri.edu.tr

5. Uluslararası Ahmed-i Hani Sempozyumu

5. ULUSLARARASI AHMED-İ HÂNȊ SEMPOZYUMU: “BÜTÜN YÖNLERİYLE MEHMET AKİF ERSOY ve İSTİKLAL MARŞI” PROGRAMI

5. ULUSLARARASI AHMED-İ HÂNȊ SEMPOZYUMU:

BÜTÜN YÖNLERİYLE MEHMET AKİF ERSOY ve İSTİKLAL MARŞI

PROGRAMI

(01.10.2021 Cuma)

Saat

Program

10.00-12.00

Açılış ve Protokol Konuşmaları

Prof. Dr. Âdem YERİNDE (AİÇÜ/İİF Dekanı)

Prof. Dr. Abdulhalik KARABULUT (AİÇÜ Rektörü)

Savcı SAYAN (Ağrı Belediye Başkanı)

Dr. Osman VAROL (Ağrı Valisi)

Görevli

Arş. Gör. Halit KARS

 

 Açılış Oturumu Bağlantı Adresi:

 

Join Zoom Meeting

https://zoom.us/j/96593316839?pwd=VFk5azM4UkIvb0pVb25KTkk1Qkovdz09

Meeting ID: 965 9331 6839

Passcode: 801572

BİRİNCİ TUR OTURUMLARI

01.10.2021 Cuma

14.00-15.15

1. OTURUM

MEHMET AKİF ERSOY VE İSTİKLAL MARŞI

Moderatör: Prof. Dr. Âdem YERİNDE

Prof. Dr. Âdem YERİNDE: “İstiklal Marşı Özelinde Milli Değerler”

Abdurrahman YALÇINKAYA: “Kabul Olan Bir Dua: "Allah Bu Millete Bir Daha İstiklal Marşı Yazdırmasın!"”

Doç. Dr. Ömer MÜFTÜOĞLU: Mehmet Akif’e Göre Millete İstiklali Hak Ettiren Sebep: Hakk’a Tapmak”

Stajyer Avukat Muhammed Halid KAFADAR:İstiklal Marşımızın Hukuki Açıdan Değeri”

Görevli

Arş. Gör. M. İbrahim ERDEN

1. Oturum Bağlantı Adresi: 

 

 https://zoom.us/j/91854104532?pwd=TTRuYTZYRXNiQlFrQU1jaG9rM1F1Zz09

Meeting ID: 918 5410 4532

Passcode: 178677

14.00-15.15

2. OTURUM
MEHMET AKİF ERSOY VEDİSİPLİNER ÇEŞİTLİLİK

Moderatör: Prof. Dr. İsa ÇELİK

Prof. Dr. İsa ÇELİK- Dr. Öğr. Üyesi Mikail DUMLU: “Mehmet Akif Ersoy ve Tasavvuf

Doç. Dr. Mehmet TEYFUR: “Mehmet Akifin Eğitim Anlayışı”

Dr. Öğr. Üyesi Musa TURŞAK: Mehmet Akif Ersoy’un Tefsir Anlayışı”

Dr. Öğr. Üyesi Faruk GÜN: Mehmet Akif Ersoy’un Temel İtikadî Meseleler Bağlamında Kelâm İlmine Katkıları”

Görevli

Arş. Gör. Ahmet BİNGÖL

2. Oturum Bağlantı Adresi: 

 

 https://zoom.us/j/93449129929?pwd=cjVEbXhiZDhXRENXbDh6NHFudnpXdz09

Meeting ID: 934 4912 9929

Passcode: 653552

14.00-15.15

3. OTURUM
MEHMET AKİF ERSOY’DA MİLLET VE ÜMMET BİLİNCİ

Moderatör: Prof. Dr. Recep ARDOĞAN

Prof. Dr. Recep ARDOĞAN: İmanda Aidiyet Bilinci Açısından Âkif'in Irk ve Ümmet Olgusuna Yaklaşımı”

Doç. Dr. Adil ŞEN: Mehmet Akif’te Ümmet Fikri ve Ayrılıkçı Hareketlere Bakışı”

Dr. Hakan KAYA: Ahmed-i Hani’de Yönetici Algısı ve Zamanının Yöneticilerine Bakışı”

Dr. Mansur YAYLA: “Mehmet Akif Ersoy'un Milli Mücadele Ruhu”

Görevli

Arş. Gör. Mehmet SALİH

3. Oturum Bağlantı Adresi:

https://zoom.us/j/95592603559?pwd=cDZOa2NXTnZhR1JXZWtsYkdpVGFWdz09

Meeting ID: 955 9260 3559

Passcode: 754049


5. ULUSLARARASI AHMED-İ HÂNȊ SEMPOZYUMU:

BÜTÜN YÖNLERİYLE MEHMET AKİF ERSOY ve İSTİKLAL MARŞI

PROGRAMI

(01.10.2021 Cuma)

Saat

Program

İKİNCİ TUR OTURUMLARI

15.30-16.45

1. OTURUM

MEHMET AKİF ERSOY’UN ŞİİRLERİNİN YÖNTEM VE İÇERİK BAKIMINDAN ANALİZLERİ

Moderatör: Prof. Dr. Abdulhamit BİRIŞIK


Prof. Dr. Abdulhamit BİRIŞIK: “Mehmet Akif’in Safahatta Sözünü Ettiği İdeal Şahsiyet: RahmetullahHindî Efendi ve Osmanlı ile İlişkileri”

Doç. Dr. Mehmet Salih GECİT: “Şeyh Ahmed-i Hani ve Mehmet Akif'in Şiirlerinde İtikadi Meselelerin Mukayesesi”

Doç. Dr. Nesim SÖNMEZ: “Mehmet Akif Ersoy’un “Bir Mersiye” Adlı Şiiri ile Ahmed-i Hânî’nin “Kanê Muhammed BegGelo? KaPadîşahêSerhedan?” Adlı Şiirinin Şekil ve İçerik Bakımından Karşılaştırılması”

Doç. Dr. Cavid QASIMOV- Doktora Öğrencisi Murat YILDIZBAŞ: Mehmet Akif Ersoy ve “Barikatü’s-suyufi’d-Dağıstaniyye fi ba’d-ı Gazavatü’ş- Şamiliyye” isimli eserin İstanbul’da yayınlanması”

Dr. Öğr. Üyesi Müzahir Kılıç, “Mehmet Akif’in Manzum Hikâyeciliği: ‘Hasta’ Örneği”

Görevli

Arş.Gör. Seyit Ali ALBAYRAK

1. Oturum Bağlantı Adresi: 

 

 https://zoom.us/j/97347647865?pwd=K1h3dmZpTCtDUFA5RTRpc1F1VnlvQT09

Meeting ID: 973 4764 7865

Passcode: 499699

15.30-16.45

2. OTURUM
MEHMET AKİF ERSOY VE DİĞER ŞAİR, YAZAR, MÜTEFEKKİRLER

Moderatör: Doç. Dr. Mehmet TEYFUR

Doç. Dr. Bağır BABAYEV: Türk Dünyasını Aydınlatan Mehmet Akif Ersoy ve Hüseyin Cavid'in Türk Ruhu, İslami Duyguları ve Türk Gençliğinin Mutlu Geleceği İçin Umutları”

Doç. Dr. Reşad ASGEROV- Doç. Dr. Bağır BABAYEV: Mehmet Akif Ersoy ve Ahmet Cavad'ın Eserlerinde Bağımsızlık Mücadelemizin Şanlı İşaretinin Zikri”

Doç. Dr. Yusif HÜSEYNOV - Doç. Dr. Reşad ASGEROV: Mehmet Akif Ersoy ve Muhammed Hadi Eserlerinde Özgürlük, Bağımsızlık ve Şehitlik”

Öğr. Gör. Mehmet Latif BAKIŞ: Geç Osmanlı ve Erken Türkiye Döneminde Bir Kurtuluş Önerisi Olarak “Milliyetçilik” Düşüncesi ve Akif’in Perspektifi: Ülken ve Gökalp’in Milliyetçilik Görüşleri ile Mukayeseli Olarak Bir Değerlendirme”

Arş. Gör. Nurettin KARAKUŞ: “Millî Mücadele’de Bestekâr Bir Paşa: Kazım Karabekir ve Hür Vatan Marşı”

Görevli

Arş. Gör. Kamil ÇAYIR

2. Oturum Bağlantı Adresi: 

 

 https://zoom.us/j/92412770923?pwd=NS9LSVZvNDJqVWJhaEdGQ0RsSWpXdz09

Meeting ID: 924 1277 0923

Passcode: 469783

15.30-16.45

3. OTURUM
MEHMET AKİF’TE TOPLUM VE TOPLUMSAL MESELELER


Moderatör:
Prof. Dr. Ahmet ERKOL

Prof. Dr. Ahmet ERKOL: “Kader ve Tevekkül Söylemleri Kıskacında Müslüman Toplumunun Yaşadığı Sefalet ve Mehmet Akif’in Eleştirisi”

Dr. Öğrt. Üyesi Saadet ALTAY: Mehmet Akif Ersoy’un Yaşadığı Dönem Müslüman Toplumunun Ahiret Anlayışına Eleştirel Yaklaşımı”

Ayda KARGAR (Doktora) : Kadın, Yabancılaşma ve Mehmet Akif’in Düşüncesinde Karşılığı”

Uzm. Dr. Sinan DOĞAN: “Mehmet Akif’te Toplum Düzen ve Şebâb-ı Münevverler’in Rolü”

Görevli

Arş. Gör. Büşra ÖZDEMİR

3. Oturum Bağlantı Adresi: 

 

 https://zoom.us/j/98272895644?pwd=ZHl5QjZMZmJsYlIwbmtBZEJTb0I3Zz09

Meeting ID: 982 7289 5644

Passcode: 141152

15.30-16.45

4. Oturum

MEHMET AKİF’TE DİL VE DİN MESELELERİ

Moderatör: Doç. Dr. Zeki TAN

Doç. Dr. Zeki TAN: İlim Amel İlişkisi Bağlamında Mehmet Akif Ersoy”

Dr. Öğr. Üyesi Ali SEVDİ: “M. Akif Ersoy’un Dil/Lisân Öğrenme İştiyakı ve Yeteneği”

Dr. Öğr. Üyesi Ferit DİNÇER: “Mehmet Akif Ersoy’un Bazı şiirlerine Serlevha Etmiş Olduğu ÂyetlerinTahlîli”

Dr. Öğr. Üyesi Hayati TETİK- Yüksek Linsans Öğrencisi Elif AYDIN: “Mehmet Akif Ersoy’un Kaleminde Dinin İzleri”

Görevli

Arş. Gör. Emrullah BOLAT

 

 4. Oturum Bağlantı Adresi: 

https://zoom.us/j/98554903858?pwd=eWhlSFh3ZXVOdFQ0STM1UzcxbEw0Zz09

Meeting ID: 985 5490 3858

Passcode: 702190

 

KAPANIŞ KONUŞMASI VE SONUÇ BİLDİRGESİ

17.00-18.00

Prof. Dr. Âdem YERİNDE (Düzenleme Kurulu Başkanı)

Prof. Dr. Ahmet ERKOL (Mardin Artuklu Üniversitesi)

Doç. Dr. Nesim SÖNMEZ (Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi)

Doç. Dr. Bağır BABAYEV (Nahçıvan Devlet Üniversitesi)

Görevli

Arş. Gör. Emrullah BOLAT- Oturum 4 ile yönetilecek

 

 Kapanış Oturumu Bağlantı Adresi: 

https://zoom.us/j/92774280967?pwd=VjlXK200QkswTWdiN09ZUEFkSlRGZz09

Meeting ID: 927 7428 0967

Passcode: 911716
 SUNUM KURALLARI:

  1. SUNUMLAR ONLİNE OLACAKTIR.
  2. SUNUMLARIN HER BİRİSİ 15’ER DAKİKA OLACAKTIR.
  3. MODERATÖRÜN TOPLAM KONUŞMA SÜRESİ 15 DAKİKADIR.
  4. SUNUM İÇİN KONUŞMACILARA GEREKEN TEKNİK BİLGİ WhatsAppGRUBUNDAN BİLDİRİLECEKTİR.
  5. TEBLİĞ SUNACAK KONUŞMACILARIN BELİRTİLECEK SAATTE KATILIM SAĞLAMALARI GEREKMEKTEDİR.
  6. AÇILIŞ PROGRAMI VE KAPANIŞ PROGRAMLARINDAKİ KONUŞMALARA TÜM KATILIMCILARIN BAĞLANMASI SAĞLANACAKTIR. DAHA SONRA HER KONUŞMACI VE KATILIMCI İLGİLİ OTURUMA BAĞLANACAKTIR.

OTURUMLARA İZLEYİCİ OLARAK KATILMAK İSTEYENLER İLGİLİ BAĞLANTILARA TIKLADIKTAN SONRA MİSAFİR OLARAK VE KULLANICI ADLARINI YAZARAK İSTEDİKLERİ OTURUMLARA KATILABİLECEKLERDİR.