0472 –215 98 63 karmer@agri.edu.tr

Kariyer Planlama ve Mezun İzleme Uyg. ve Araş. Merkezi