0472 216 20 35 Faks: 0472 215 42 29/6101 iif@agri.edu.tr

İslami İlimler Fakültesi

Dekanımız Prof. Dr. Adem YERİNDE'nin Üç Aylar Mesajı


İyilik ve takvada yardımlaşın, günah ve düşmanlıkta yardımlaşmayın. Allah’tan korkun.” (Mâide 5/2)

Allahım, Receb ve Şaban aylarını bizim için bereketli kıl, bizi Ramazan ayına ulaştır.” (Müsned, I, 259)

Bugün, rahmet, merhamet ve mağfiret kapılarının ardı ardına açıldığı; Receb ayı ile başlayan, Şaban ayı ile devam eden, Ramazan ayıyla tamamlanan ve ardından kardeşlik ruhuyla ve sevinçle kutlanan bir bayrama dönüşen üç aylara girmiş bulunuyoruz. Müslümanlar için dinî hislerin kabardığı, itaat, ibadet ve niyazlarla müzeyyen üç aylar, dinî geleneğimizde her biri müstesna bir kulluk bilinciyle kutlanan Regâib, Mi‘rac, Berat ve Kadir geceleriyle mücellâ kılınmıştır. Bu mübarek gecelerin varlığı, üç ayları, ibadet, dua, zikir ve hayırlı işlerin yoğunlaştığı ve dinî duyarlılığın arttığı manevî bir iklime dönüştürmektedir.

Nefis muhasebesi ve tezkiyesiyle birlikte fert ve toplum düzeyinde insanı insan yapan değerlerin yüceltilmesine ve iyilikte yarışın baş tacı edilmesine vesile olması dileğiyle bütün idari ve akademik personelimizin, sevgili öğrencilerimizin ve halkımızın üç aylarını kutlar, dinî duyguların yoğun biçimde yaşandığı bu manevî iklimin başta güzel yurdumuz olmak üzere bütün İslam âleminde ve dünyada barışa, huzura ve esenliğe vesile olmasını dilerim.

Prof. Dr. Adem Yerinde

Dekan