0472 –215 98 63 aicuzem@agri.edu.tr

Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Dijital Okur-Yazarlık Dersi Hakkında

2022-23 Bahar döneminde birimimiz tarafından verilecek olan Dijital Okur-Yazarlık dersi asenkron olarak işlenecek olup ders materyal ve videolarına canlı ders sisteminden istenilen zamanda giriş yapılarak ulaşılabilecektir. Dersimiz asenkron olarak yapılacağından ders programlarında bulunmamaktadır. Dersin sınavları ise yine online olarak yapılacaktır.