0472 216 20 35 Faks: 0472 215 42 29/6101 iif@agri.edu.tr

İslami İlimler Fakültesi

Dekanımız Prof. Dr. Adem YERİNDE'nin RAMAZAN AYI Mesajı

 “Kim Ramazan ayına yetişirse, onu oruçlu geçirsin.”
  (Bakara 185)

İyilik ve takvâda yardımlaşınız.” (Mâide sûresi, 2)

Allah Resûlü insanların en cömerdi idi. En cömert davrandığı an ise Cebrail ile buluştuğu Ramazan ayıydı.” (Müttefekun aleyh)

Devlet ve millet olarak “asrın felaketi” nitelemesini hak ettirircesine ardı ardına yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerin yol açtığı maddi/manevi zararları telafi etmeye, bireysel ve toplumsal yaralarımızı sarmaya, yaşadığımız bu büyük travmayı atlatmaya çalıştığımız bu günlerde rahmet, bereket ve mağfiret esintileriyle bir nebze de olsa yüreğimize su serpmesi, tedirgin ruhumuza dinginlik vermesi umuduyla beklediğimiz Ramazan ayını idrak etmiş bulunuyoruz. Bizleri, içinde mübarek gün ve geceleri barındıran Recep ve Şaban aylarının ardından selametle Ramazan ayına ulaştıran yüce Rabbimize hamdü senalar olsun.

Kur’ân’da adı zikredilerek manevi değerine vurgu yapılan yegâne ay olan Ramazan ayı, insanlığa doğru yolu gösteren, hakkı bâtıldan ayıran Kur’an’ın indirildiği (el-Bakara 2/185) ve İslam’ın beş esasından biri olan oruç ibadetine tahsis edilmiş aydır. Bu ayı inanarak ve karşılığını Yüce Allah’tan bekleyerek oruçla ihya eden kimsenin günahlarının bağışlanacağı müjdelenmiştir (Buhârî: “Ṣavm” 6). Allah Resûlü bu ayda vahiy meleği Cebrâil ile buluşup karşılıklı Kur’an’ı mukabele ederlerdi. Cömertliğiyle de ashabına örnek olan Resûl-i Ekrem bu günlerde her zamankinden daha cömert davranırdı (Buhârî: “Ṣavm” 7). Ramazan’ın son on gününü ise itikâfa; tefekkür ve tezkiyeye ayırırdı (Buhârî: “Leyletü’l-Ḳadr” 5).

Ramazan ayının dinî geleneğimizde müstesna bir yeri vardır. Müslümanların manevi coşku ve heyecanla karşıladıkları ibadet, rahmet, mağfiret ve bereket ayı Ramazan’ın sunduğu manevi iklimden, fert ve toplum olarak maddi/manevi yaraların sarılması, ruhi ve vicdani arınmanın sağlanması, yardımlaşma ve dayanışma ruhunun pekiştirilmesi, bilgi ve bilincin artırılması yönünde istifade edilmelidir. Bu çerçevede öğrenerek ya da okuyarak yol rehberimiz Kur’an’la olan bağımızı pekiştirebiliriz. Oruç, teravih, itikâf, zikir ve tefekkür gibi manevî ibadetlerle bedenimizi ve ruhumuzu maddi dünyanın yükünden azat edip dinlendirebiliriz. Zekât ve sadaka-i fıtır gibi malî ibadetlerle, toplumca geçirmekte olduğumuz bu sıkıntılı günlerin olumsuzluklarını hafifletebilir; kimsesizlere kimse, çaresizlere çare olabiliriz. Kısacası, iyilikte yarışarak kötülüğün zihin ve bilinç dünyamıza sızmasına engel olabiliriz.

Rahmeti, mağfireti ve selametiyle Ramazan ayının kurumuş topraklara hayat veren Nisan yağmurları gibi bereket olup başta deprem ve sel felaketleriyle mücadele ederken göstermiş olduğu alicenaplıkla tarihin en güzel yardımlaşma ve dayanışma örneklerinden birini veren necip milletimizin olmak üzere, bütün dünya Müslümanlarının ve milletlerinin üzerine yağması dileğiyle herkesin aileleri, yakınları ve sevdikleriyle birlikte huzurlu, sağlıklı ve feyizli bir Ramazan geçirmesini dilerim.

Prof. Dr. Adem YERİNDE

Dekan