0472 216 20 35 Faks: 0472 215 42 29/6101 iif@agri.edu.tr

İslami İlimler Fakültesi

Vize Mazeret Sınavına Girecek Öğrencilerin Dikkatine


2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Bahar yarıyılında yapılan vize sınavlarının mazeret sınavına girmek isteyen öğrencilerimiz, İslami İlimler Fakültesi resmi web sayfasından temin edecekleri ve eksiksiz dolduracakları dilekçe ve mazeret belgesi ile 20/04/2023 tarihi saat: 17:00 kadar Fakülte Öğrenci İşlerine elden teslim edebilirler.

         NOT: Alttan veya üstten aldığı derslerden dolayı sınav programı çakışan öğrencilerimiz; çakışan derslerden birinin sınavına girmeleri şartıyla diğer dersin sınavı için mazeret sınavına başvurabilirler.