0472 216 20 35 Faks: 0472 215 42 29/6101 iif@agri.edu.tr

İslami İlimler Fakültesi

Sempozyum Bildiri Gönderim Süresi Uzatılmıştır

VII. ULUSLARARASI AHMED-İ HÂNȊ SEMPOZYUMU

“MEVLÂNÂ’NIN DÜŞÜNCE DÜNYASI VE ANADOLU ERENLERİ”

Gelen yoğun talepler doğrultusunda bildiri özet gönderim tarihi 20 Eylül 2023 tarihine kadar uzatılmıştır.

Bildiri için metin son gönderim tarihi: 03 Kasım

Sempozyum programı ilan tarihi:  16 Kasım

Oturumlar: 23/24 Kasım

https://ahmedihani.agri.edu.tr/