0472 215 98 63 iletisim@agri.edu.tr

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

Kalite Komisyonu Üyeleri

Başkan

İİBF Dekanı Prof. Dr. Erdal YILMAZ

Üyeler

Doç. Dr. Esra KADANALI

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet GÜMÜŞ

Dr. Öğr. Üyesi Ferda KOÇ

Arş. Gör. Ömer Vehbi ISSI

Fak. Sek. Numan AKTAŞ

Koordinatör

Memur Faruk YILDIZ