0472 215 98 63 iletisim@agri.edu.tr

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

İşletme Ana Bilim Dalı (Tezli) Programı Ders Listesi

İşletme Tezli yüksek lisans programı, çalışma hayatını akademik personel olarak sürdürmek isteyenler ile özel sektörde ya da kamu sektöründe yönetici olarak çalışmak isteyenlerin bilgi ve becerilerini geliştirmelerine yönelik işletme alanı ile ilgili eğitim hizmeti sunulmaktadır.

İşletme Ana Bilim Dalı (Tezli) Programı Ders Listesi

1. Yarıyıl (GÜZ) 

Kod             Dersin Adı        Z/S             T           U            K           AKTS          
 LEE-500  Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Yayın Etiği  Z  2  1  3  6
 İŞL 511  Stratejik Pazarlama Yönetimi  S  3  0  3  6
 İŞL 527  İleri Maliyet Muhasebesi  S  3  0  3  6
 İŞL 535  İleri Muhasebe Seçme Konular  S  3  0  3  6
 İŞL 579  SPSS Uygulamalı İstatistik I  S  3  0  3  6
 İŞL 531  Yeni Ürün ve Stratejik Marka Yönetimi  S  3  0  3  6
 İŞL 555  Nicel Karar Verme Yöntemleri  S  3  0  3  6
 İŞL 581  Çağdaş Yönetim Yaklaşımları  S  3  0  3  6
 İŞL 585  İleri Düzey Finansal Muhasebe  S  3  0  3  6
 İŞL 547  Muhasebe Tarihi  S  3  0  3  6
 İŞL 549  Firma Değerleme  S  3  0  3  6
 İŞL 543  Finansal Yönetimde Seçilmiş Konular  S  3  0  3  6
 İŞL 570  Yönetim Psikolojisi ve Örgütsel Davranış  S  3  0  3  6


2. Yarıyıl (BAHAR) 

Kod             Dersin Adı        Z/S             T           U            K           AKTS          
 LEE-500 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Yayın Etiği    Z  2  1  3  6
 İŞL 551  Çok Kriterli Karar Verme ve Uygulamaları  S  3  0  3  6
 İŞL 516  Çağdaş Muhasebe Sorunları  S  3  0  3  6
 İŞL 510  Yönetim Muhasebesinde Güncel Yaklaşımlar  S  3  0  3  6
 İŞL 502  Girişimcilik ve İş Planı  S  3  0  3  6
 İŞL 584  SPSS Uygulamalı İstatistik II  S  3  0  3  6
 İŞL 520  Finansal Analiz Uygulamaları  S  3  0  3  6
 İŞL 554  İleri Üretim Yönetimi  S  3  0  3  6
 İŞL 530  Uluslararası Muhasebe Standartları  S  3  0  3  6
 İŞL 512  Enflasyon Muhasebesi  S  3  0  3  6
 İŞL 511  Stratejik Yönetim  S  3  0  3  6
 İŞL 531  Yönetsel Dijital Yetkinlikler  S  3  0  3  6


3. Yarıyıl (GÜZ) 

Kod             Dersin Adı        Z/S             T           U            K           AKTS          
 YL-TEZ Yüksek Lisans Tezi                                           Z  3  0  0  30