0472 215 98 63 iletisim@agri.edu.tr

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

İİBF İşletme Ana Bilim Dalı (Tezsiz Yüksek Lisans) Programı Ders Listesi

Bu programın amacı; rekabetin belirleyici olduğu küresel iş dünyası dinamikleri gereklilikleri kapsamında öğrencilerin analitik düşünme ve stratejik karar verme becerilerinin gelişmesini sağlayarak bilgi birikimine katkıda bulunacak uzmanlar yetiştirerek çeşitli üretim ve hizmet alanında faaliyet gösteren birçok farklı işletmede, pazarlama, satış, üretim, finans-muhasebe, yönetim organizasyon gibi alanlarda iş ve kariyer olanağı sağlamaktır.

Programa her hangi bir alanda dört yıllık lisans mezunu olan, işletme dünyasını yakından tanımak ve sektörel değişimleri akademik tecrübenin paylaşımı ile değerlendirmeyi amaçlayan lisans mezunları başvurabilirler.

Programdan mezun olan bireyler, iş dünyasının gerektirdiği nitelikli istihdam ölçütlerine uygun, iş dünyası dinamiklerini anlayan, sorunlara çözüm üretme, alana pratik katkı sunabilme ve bilimsel karar verme yeterliliği kazanabileceklerdir.


İşletme Ana Bilim Dalı (Tezsiz) Programı Ders Listesi

1. Yarıyıl (GÜZ)

  KODU        

 DERSİN ADI                                                    

  Z/S    

   T    

   U   

   K   

    AKTS   

 LEE-500

 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Yayın Etiği   

   Z

 2

   1

   3

       6

 İŞLT 502

 Çağdaş Pazarlama Yaklaşımları

   S

 3

   0

   3

       6

 İŞLT 501

 Uygulamalı İstatistik I

   S

 3

   0

   3

       6

 İŞLT 503

 Bütünleşik Pazarlama İletişimi

   S

 3

   0

   3

       6

 İŞLT504

 Çağdaş Yönetim Uygulamaları

   S

 3

   0

   3

       6

 İŞLT 505

 Uygulamalı Regresyon Analizi  

   S

 3

   0

   3

       62. Yarıyıl (BAHAR)

KODU        DERSİN ADI                                                         Z/S        T        U       K       AKTS    
             

 İŞLT 536

     İşletmenin Temelleri

 S

 3

 0

 3

      6

 İŞLT 538

     Uygulamalı İstatistik II

 S

 3

 0

 3

      6

 İŞLT 530

     Elektronik Pazarlama

 S

 3

 0

 3

      6

 İŞLT 532

     Doğrudan Pazarlama

 S

 3

 0

 3

      6

 İŞLT 534

     Modern Yönetim Yaklaşımları

 S

 3

 0

 3

      6


3. YARIYIL (GÜZ) 

 KODU               DERSİN ADI                                                   Z/S       T      U      K         AKTS    
             
 İŞL-BİT  Bitirme Projesi      Z    3    0    0      30