0472 215 98 63 iletisim@agri.edu.tr

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

İİBF Muhasebe ve Finansman Ana Bilim Dalı (Tezli Yüksek Lisans) Programı Ders Listesi

Bu programın temel amacı muhasebe ve finans alanlarına ilişkin ulusal ve uluslararası terminoloji ile bu alana ilişkin uygulamaları kullanarak alana özgü problemlere çözüm üretebilecek bilgi ve becerilerle donatmaktır.

Program mezunları muhasebe ve finans alanlarındaki ulusal ve uluslararası çapta yaşanan güncel gelişmeler hakkında bilgi sahibi olabilecek, uluslararası finansal kurumların finans dünyasındaki rolünü değerlendirebilecek, küresel muhasebe standartlarının ulusal muhasebe anlayışında meydana getirdikleri değişiklikleri kavrayabilecek, muhasebe ve finans uygulamalarını eleştirel bakış açısı ile değerlendirebilecek ve iş dünyasında karşılaşılan karmaşık problemleri çözebilmek için uygun çözümleme yöntemlerini kullanabileceklerdir.

Muhasebe ve Finansman Ana Bilim Dalı (Tezli Yüksek Lisans) Programı Ders Listesi

1. Yarıyıl (GÜZ)

 KODU   DERSİN ADI   Z/S     T U  K     AKTS  

 LEE-500      

 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Yayın Etiği       

   Z      

 2       

 1     

 3

     6

 MHF 504

 İşletme Sermayesi Yönetimi

   S

 3

 0

 3

     6

 MHF 502

 Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve Muhasebe Meslek Etiği    

   S

 3

 0

 3

     6

 MHF 501

 Bağımsız Denetim ve Raporlama

   S

 3

 0

 3

     6

 MHF 503

 Menkul Kıymetler Analizi ve Portföy Yönetimi

   S

 3

 0

 3

     6


2. Yarıyıl (BAHAR)

 KODU        DERSİN ADI                                                         Z/S        T        U       K       AKTS    
             

 LEE-500

  Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Yayın Etiği

 Z

 2

 1

 3

      6

 MHF 501

  Karşılaştırmalı Muhasebe Standartları

 Z

 3

 0

 3

      6

 MHF511

  Finansal Krizler Tarihi

 S

 3

 0

 3

      6

 MHF 507

  İleri Maliyet Muhasebesi

 S

 3

 0

 3

      6

 MHF 503

  İleri Muhasebe Seçme Konular

 S

 3

 0

 3

      6

 MHF 505  Finansal Muhasebe Uygulamaları  S  3  0  3       6
 MHF 509  Finansal Raporlama ve Analiz  S  3  0  3       6

3. Yarıyıl (GÜZ)

 KODU        DERSİN ADI                                                         Z/S        T        U       K       AKTS    
             
 MHF 514   Menkul Kıymetler ve Portföy Analizi    Z   3   0  3
             

 MHF 510

 İleri Yönetim Muhasebesi

 S

 3

 0

 3

      6

 MHF 513

 Güncel Muhasebe Sorunları

 S

 3

 0

 3

      6

 MHF 512

 Muhasebede Vaka İncelemeleri

 S

 3

 0

 3

      6

 MHF 511

 Sürdürülebilir Muhasebe Uygulamaları

 S

 3

 0

 3

      6

 MHF 515

 Finansal Ekonomi

 S

 3

 0

 3

      64. YARIYIL (BAHAR) 


 KODU               DERSİN ADI                                                   Z/S       T      U      K         AKTS    
             
YL-TEZ  Yüksek Lisans Tezi      Z    3    0    3      24