0472 215 98 63 iletisim@agri.edu.tr

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

İİBF Muhasebe ve Finansman Ana Bilim Dalı (Tezsiz Yüksek Lisans) Programı Ders Listesi

Bu programın temel amacı muhasebe ve finans alanlarına ilişkin ulusal ve uluslararası terminoloji ile bu alana ilişkin uygulamaları kullanarak alana özgü problemlere çözüm üretebilecek bilgi ve becerilerle donatmaktır.

Program mezunları muhasebe ve finans alanlarındaki ulusal ve uluslararası çapta yaşanan güncel gelişmeler hakkında bilgi sahibi olabilecek, uluslararası finansal kurumların finans dünyasındaki rolünü değerlendirebilecek, küresel muhasebe standartlarının ulusal muhasebe anlayışında meydana getirdikleri değişiklikleri kavrayabilecek, muhasebe ve finans uygulamalarını eleştirel bakış açısı ile değerlendirebilecek ve iş dünyasında karşılaşılan karmaşık problemleri çözebilmek için uygun çözümleme yöntemlerini kullanabileceklerdir.

Muhasebe ve Finansman Ana Bilim Dalı (Tezsiz Yüksek Lisans) Programı Ders Listesi

1. Yarıyıl (GÜZ)

 KODU   DERSİN ADI Z/S      T       U      K       AKTS   

 LEE-500         

  Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Yayın Etiği                              

Z      

2       

 1     

 3

 6

 MUHT 504

  İşletme Sermayesi Yönetimi

S

3

0

 3

 6

 MUHT 502

 Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve Muhasebe Meslek Etiği                                            

S

3

0

 3

 6

 MUHT 501

 Bağımsız Denetim ve Raporlama

S

3

0

 3

 6

 MUHT 503  Menkul Kıymetler Analizi ve Portföy Yönetimi
S 3 0  3  6

2. Yarıyıl (BAHAR)

 KODU   DERSİN ADI                                                                        Z/S      T    U     K       AKTS  

 MUHT 202  

 İleri Yönetim Muhasebesi

3     

0     

 3

 6

 MUHT506

 Güncel Muhasebe Sorunları

S

3

0

 3

 6

 MUHT 504

 Stratejik Maliyet Muhasebesinde Seçme Konular

S

3

0

 3

 6

 MUHT 508

 Türev Piyasalar

S

3

0

 3

 6

 MUHT 510  Finansal Krizler Tarihi
S 3 0  3  6


3. Yarıyıl (GÜZ)

 KODU   DERSİN ADI                                                                       Z/S       T   U K     AKTS   

 MUHT-BİT  

  Bitirme Projesi                            

  Z      

3      

 0     

 0

 30