0472 216 20 35 Faks: 0472 215 42 29/6101 iif@agri.edu.tr

İslami İlimler Fakültesi

Kalite Komisyonu Üyeleri


KALİTE VE AKREDİTASYON KURULU KOMİSYONU

Sorumlu Dek. Yrd.

Dr. Öğr. Üyesi Yakup EROĞLU

1

Doç. Dr. Korkut DİNDİ

2

Dr. Öğr. Üyesi Haci SAĞLIK

3

Dr. Öğr. Üyesi Metin ÇETİN

4

Arş. Gör. Emrullah BOLAT

5

Arş. Gör. Emrullah YAYLA

6

Arş. Gör. M. Kadir ATİLA