0472 –215 98 63 iletisim@agri.edu.tr

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

Şube Müdürü


 

 İlker YOLSAL
 

  Telefon : 6161
 

  E-posta : iyolsal@agri.edu.tr