0472 –215 98 63 iletisim@agri.edu.tr

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

Elektronik imza kanunun uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar

Elektronik imza knaunun uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar hakkında yönetmelik için tıklayınız