0472 –215 98 63 iletisim@agri.edu.tr

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

Santral Numaraları

Tel: 0472 - 215 98 63