0472 –215 98 63 iletisim@agri.edu.tr

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı

Engelli Kullanıcılar için Bilgi Hizmeti

Üniversite Kütüphanemizden yararlanmak isteyen Engelli Kullanıcılarımız için “Kütüphane Rehberlik Hizmetleri” başlatılmıştır. Bu hizmetlerden yararlanmak isteyen kullanıcılarımız, kütüphaneye gelmeden önce aşağıda belirtilen iletişim bilgilerini kullanarak randevu alabilirler. Kütüphane Rehberlik Hizmeti: Kütüphaneden yararlanacak kullanıcının kütüphane girişinde ilgili personel tarafından karşılanarak, araştırmalarında ve kullanıcı salonlarından yararlanmasında, istediği bölüm veya kaynaklara erişimde kütüphane içinde ona refakat edilmesidir. Görsel-İşitsel Kaynaklar ve Engelli Hizmetlerinden konusunda yardımcı olacak personellerimizin ad-soyadları, telefon numaraları, e-posta adresleri aşağıda belirtilmiştir.

 

    Hilal ÇELİK                                                                                Ünal PERTEKLİ

 

 0472 215 92 48-6182                                                                       0472 216 20 35-6178

 

hicelik@agri.edu.tr                                                                       upertekli@agri.edu.tr