0472 215 98 63 kalite@agri.edu.tr

Kalite Koordinatörlüğü

Rektörümüzden   Çağımız kamu yönetiminde merkezden yapılan kontrol yerine yönetime güven esas alınarak her kamu kuruluşunun kontrolünün kendisine bırakılması benimsenmiştir. İç değerlendirme olarak adlandırılan yönetim modeli böyle bir gelişmenin ürünüdür.

    İç değerlendirme, kurumların sürekli değişen çevre koşulları, hizmet alanları ve öncelikleri ile gelecekte ortaya çıkabilecek tehdit unsuru olan risklerle başa çıkabilmeleri için yönetimi güçlendirir. Yönetim sorumluluğu ilkesini vurgulayan iç değerlendirme sistemi; faaliyetlerin etkin ve verimli olması, mali raporların güvenilirliği, yürürlükteki mevzuata uyum ve varlıkların korunması amaçları için makul bir güvence sağlamak üzere kullanılan etkili bir yönetim aracıdır.

    Bir milletin medeniyet ve kültürünün can damarını teşkil eden eğitim müesseselerinin başında üniversiteler gelmektedir. Dünyanın gelişmiş ülkelerine bakıldığında değişmeyen bir gerçek olarak onların teknolojik gelişmişlikleriyle üniversitelerinin ve öğretim üyelerinin sayısı ve kalitesi arasında bir paralellik görülmektedir. Ancak burada sayıdan ve kantiteden çok kalitenin önemli olduğu gerçeği göz ardı edilmemelidir.

    Bölgelerin ihtiyaçları, altyapısı ve sosyoekonomik potansiyeli, o bölgede kurulacak üniversitenin özelliklerini belirlemede ana etkendir. Ayrıca geniş bir istihdam alanı sağlama açısından üniversiteler zorunlu ve kaçınılmaz bir ihtiyaçtır. Bu ihtiyaç doğrultusunda hareket eden Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi; değişen ekonomiye ayak uydurabilen, toplumun beklentilerine cevap veren, gerçekçi ve uygulanabilir çözümler üreten bir yapı için, ülke ve dünyadaki gelişmeleri titizlikle takip ederek bu yönde bilimsel çalışmalar ortaya koymayı hedeflemektedir.

    Üniversitemiz, kurulduğu günden bugüne bölgemizin maddi ve manevi kalkınmasında, topluma rehberlik etmeninin gurunu taşımaktadır. Toplumun refahının ve eğitiminin pozitif yönde sürdürülebilirliğini korumak, geliştirmek, kurumumuzun amaç ve hedeflerinde yer almaktadır. Öğrenci merkezli eğitim anlayışımızın vermiş olduğu fırsat ve imkân kazanımları değerlendirirken ilimizin coğrafi-stratejik konumundan doğan zayıf yönlerini geliştirmek, iş ve yatırım imkânlarına öncülük misyonumuzu canlı tutmak da hedeflerimiz arasındadır.

    Son olarak bu raporun rasyonel değerlere uygun olarak oluşmasında, özellikle üniversitemizin ve ilimizin reel ihtiyaçlarının belirlemesinde büyük bir özveriyle çalışan, gayret ve katkısı olan mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyor başarıların devamını diliyorum.


                                                                                      Prof. Dr. Abdulhalik KARABULUT
                                                                                Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü