0472 215 98 63 kalite@agri.edu.tr

Kalite Koordinatörlüğü

Eğitim - Öğretim Politikamız

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi, kalite güvence sisteminin her alanda yaygınlaştırılması ve benimsenmesi hedefi ile öğrenci merkezli, uluslararasılaşmayı, paydaş katılımını önceleyen; uzaktan eğitimin getirdiği yenilikçi yöntemlerle nitelikli öğrenme ve araştırma olanakları sunan bütünleyici bir eğitim-öğretim politikası benimsemektedir. 

Eğitim-Öğretim Politikası; 

Öğrenci merkezli, yenilikçi öğrenme ve öğretme yaklaşımları ile eğitimde dijital dönüşümün ve uzaktan eğitimin benimsendiği, 
Uluslararası standartlara uygun,
Programların başarısının sürekli izlendiği ve değerlendirildiği,
Eğitim-öğretim süreçlerinin araştırma fonksiyonu ile bütünleştirildiği,
Eğitim-öğretim süreçlerine ilişkin organizasyonel yapının, program çıktılarının, paydaş katılımı ile sürekli izlendiği ve iyileştirildiği, 
Eğitim programlarının akreditasyonunun gerçekleştirildiği