0472 215 98 63 kalite@agri.edu.tr

Kalite Koordinatörlüğü

Kalite Komisyon Üyeleri

AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ 

KALİTE KOMİSYONU

Adı Soyadı

Üye

Görevi

Prof. Dr. Abdulhalik KARABULUT

Başkan

Rektör

Prof. Dr. Faruk KAYA

Üye (Kalite Temsilcisi)

Rektör Yardımcısı

Dr. Öğr. Üy. Candan KOÇAK

Üye

Kalite Koordinatörü

Dr. Öğr Üy. Bekir GEREKAN

Üye

Kalite Koor. Yrd.

Muhammet Nuri KILIÇ

Üye

Genel Sekreter

Abdulkadir YILDIRIM

Üye

Strateji Gel. D. B.

Doç. Dr. Mehmet Fatih ÖZCAN

Üye

Eğitim Fakültesi

Doç. Dr. Ercan POLAT

Üye

Spor Bilimleri Fakültesi

Doç. Dr. Esra KADANALI

Üye

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Doç. Dr.  Harun ÜN

Üye

Eczacılık Fakültesi

Dr. Öğr. Üy. Hüseyin AKTAŞ

Üye

Tıp Fakültesi

Dr. Öğr. Üy. Korkut DİNDİ

Üye

İslami İlimler Fakültesi

Dr. Öğr. Üy. Emine Serap ÇAĞAN

Üye

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Dr. Öğr. Üy. Burak ARMAĞAN

Üye

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Dr. Öğr. Üy. Kübra FETTAHOĞLU

Üye

Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Y.O.

Dr. Öğr. Üy. Muhsin YANAR

Üye

Yabancı Diller Y.O.

Dr. Öğr. Üy. Salim ÇERİĞ

Üye

Sağ. Hiz. Mes. Y.O.

Dr. Öğr. Üy. Handan YILDIRIM

Üye

Eleşkirt Mes. Y.O.

Dr. Öğr. Üyesi Salih Emir MUTLUER

Üye

Patnos Sosyal Hiz. Y.O.

Öğr. Gör. Tubay BOZKURT

Üye

Doğubayazıt Ahmed-i Hani Mes. Y.O.

Öğr. Gör. Ahmet ÖZMEN

Üye

Meslek Yüksekokulu

Öğr. Gör. Güven BUDAK

Üye

Patnos Mes. Y.O.

Öğr. Gör. Rukiye NUR ŞENEL

Üye

Sivil Havacılık Mes. Y.O.

Arş. Gör. Dr. Sibel GÖKÇE

Üye

Fen Edebiyat Fakültesi

Arş. Gör. Kader YOLCU      

Üye

Eleşkirt Celal Oruç Hayvansal Üretim Y.O.

Başak Nur YUMUŞAK

Üye

AİÇÜ Öğrenci Temsilcisi