0472 215 98 63 kalite@agri.edu.tr

Kalite Koordinatörlüğü

Ar-Ge Politikamız

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi misyonu, vizyonu ve temel değerleri kapsamında; bölgesel kalkınma odaklı ve öncelikli alanları göz önünde bulunduran bir araştırma politikasını benimsemektedir. AR-GE faaliyetlerini yerleşik bir kültüre dönüştürme hedefiyle değişime açık ve yeni koşullara hızlı uyum sağlama temelli bilgi paylaşımı, farkındalık faaliyetleri ve eğitimler gerçekleştirilir. Üniversite-sanayi işbirliğini, toplumsal katkı içeren uygulama faaliyetlerini ve eğitim-öğretim faaliyetlerini geliştirecek altyapıyı destekleyen nitelikte AR-GE faaliyetleri planlanmakta ve yürütülmektedir.  Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi mevcut araştırma imkanları, insan kaynakları, nitelikli araştırmacı, lisansüstü öğrenci sayısı ve teknik destek personeli gibi araştırma altyapısına katkı sunan potansiyelini etkin ve verimli kullanabilmek adına stratejik planlamalar yürütmektedir. AİÇÜ bilimsel üretim, ekonomiye katkı ve teknolojik ilerleme esaslı sürdürülebilir akademik gelişime önem vererek işbirliği ve etkileşimi ön planda tutan çalışmalar yürütür.