0472 215 98 63 kalite@agri.edu.tr

Kalite Koordinatörlüğü

Vizyon

Vizyonumuz

Eğitim-öğretimde kaliteyi önceleyen, toplumun değişim ve gelişimine öncülük eden, uluslararası düzeyde tanınan, etik değerlere sahip, tercih edilebilir bir üniversite olmaktır.