0472 215 98 63 kalite@agri.edu.tr

Kalite Koordinatörlüğü

İlkeler

İlkelerimiz

 • İnsan hakları ve demokrasi
 • Etik değerler
 • Sosyal sorumluluk
 • Katılımcı yönetim ve kurumsallaşma
 • Saydamlık
 • Yenilikçilik
 • Sürekli gelişme
 • Hayat boyu öğrenme
 • Kaliteye önem verme
 • Girişimcilik
 • Değişim ve gelişime açık olma
 • İstikrarlı yönetim
 • Öğrenci odaklılık
 • Çağdaş eğitim
 • Başarı odaklılık
 • Vizyonun paylaşılması

Temel Değerlerimiz

 • Adalet
 • Liyakat
 • Ahlak
 • Empati
 • Şeffaflık
 • Bilimsellik
 • Özgürlük
 • Girişimcilik ve Yenilikçilik
 • Katılımcılık
 • İnsan Odaklılık
 • Doğaya ve Çevreye Duyarlılık