0472 215 98 63 sivilhavacilik@agri.edu.tr

Sivil Havacılık Meslek Yüksekokulu

İç Kontrol

İç Kontrol

2020 FAALİYET RAPORU
UYUM EYLEM PLANI (OCAK-HAZİRAN 2020)

Hassas Görevler  Tespit ve Listesi- Tahakkuk
Hassas Görevler Tespit ve Listesi-Taşınır Kayıt Yetkilisi
Hassas Görevler  Tespit ve Listesi-Yüksekokul Sekreteri
Hassas Görevler Tespit ve Listesi-Yazı ve Özlük İşleri
Hassas Görevler  Tespit ve Listesi - Bölüm Başkanlığı
Hassas Görevler  Tespit ve Listesi - Bölümler Sekreteri
Hassas Görevler  Tespit ve Listesi-Müdür - Yardımcısı
Hassas Görevler Tespit ve Listesi- Müdür
Hassas Görevler  Envateri
Üniversitemiz İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı 

1-KONTROL ORTAMI STANDARTLARI

        STANDART 1. Etik Değerler ve Dürüstlük
                              1.1.4 Birim İç Kontrol Komisyonu
                              1.4.1 Birim Faaliyet Raporu
        STANDART 2. Misyon, Organizasyon Yapısı ve Görevler
                              2.4.1 Birim Teşkilat Şeması
        STANDART 3. Personelin Yeterliliği ve Performansı
                              3.6.1 Yetkinlik Bazlı Performans Değerlendirme Yönergesi
        STANDART 4. Yetki Devri
                                2019-2020 İç Kontrol Uyum Eylem Planı

2-RİSK DEĞERLEME STANDARTLARI

        STANDART 5. Planlama ve Programlama
        STANDART 6. Risklerin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi
                              6.1 Risk Belirleme Kartı 
                              6.2 Risk Envanteri
                                    Risk Kayıt Formu 
                           6.2.2  Risk Oylama Formu

3-KONTROL FAALİYETLERİ STANDARTLARI
     
        STANDART 7. Kontrol Stratejileri ve Yöntemleri
        STANDART 8. Prosedürlerin Belirlenmesi ve Belgelendirilmesi
        STANDART 9. Görevler Ayrılığı
                               9.1 Birim Görev Tanımları
                                  9.1.1  Müdür Yardımcısı
                                  9.1.2 Yüksekokul Sekreteri
                                  9.1.3 Özlük İşleri
                                  9.1.4 Sivil Havacılık Bölüm Başkanı
                                  9.1.5 Tahakkuk Birimi
                                  9.1.6 Taşınır Kayıt Birimi
                                  9.1.7 Yazı İşleri Birimi                     
        STANDART 10. Hiyerarşik Kontroller
                              10.1.1 Hiyerarşik Kontroller Listesi
        STANDART 11. Faaliyetlerin Sürekliliği
                              11.1.1 Görev Dağılım Çizelgesi
                                  11.1.1.1 Akademik
                                  
11.1.1.2 İdari

                              11.3.1  İş Devir Formu
        STANDART 12. Bilgi Sistemleri Kontrolleri
                              12.1 Toplantı Tutanağı

4-BİLGİ VE İLETİŞİM STANDARTLARI
   
        STANDART 13. Bilgi ve İletişim
        STANDART 14. Raporlama
        STANDART 15. Kayıt ve Dosyalama Sistemi
        STANDART 16. Hata, Usulsüzlük ve Yolsuzlukların Bildirilmesi

5-İZLEME STANDARTLARI
   
       STANDART 17. İç Kontrolün Değerlendirilmesi
                             17.3.1  Birim İç Kontrol Koordinatörü ve Komisyon.docx
       STANDART 18. İç Denetim