0472 215 98 63 sivilhavacilik@agri.edu.tr

Sivil Havacılık Meslek Yüksekokulu

İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Birim Çalışma Komisyonu

Müd. Yard. Metin ŞENEL (Başkan)

Öğr. Gör. Sevil DİNLER (Üye)

Öğr. Gör. Mehmet AYRANCI (Üye)

Bilg. İşl. Zenne KAYA (Üye)

Öğr. Gör. Rukiye Nur ŞENEL (Koordinatör Üye)