0472 215 98 63 sivilhavacilik@agri.edu.tr

Sivil Havacılık Meslek Yüksekokulu

İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Birim Çalışma Komisyonu

Müd. Yard. Sevil DİNLER (Başkan)

Öğr. Gör. Seyfican DÜLGER (Üye)

Öğr. Gör. Mehmet AYRANCI (Üye)

Bilg. İşl. Zenne KAYA (Üye)

Öğr. Gör. Rukiye Nur ŞENEL (Koordinatör Üye)