0472 215 98 63 sivilhavacilik@agri.edu.tr

Sivil Havacılık Meslek Yüksekokulu

Misyon-Vizyon

MİSYONUMUZ

Sivil havacılık sektörü ile paydaşlarının ihtiyaç duyduğu; mevzuat ve donanıma sahip , alanında ulusal ve uluslararası dil becerileri ile bilişim teknolojilerini kullanabilen bireyler yetiştirmektir.

VİZYONUMUZ

Sivil havacılık sektörüne ve ülkemiz havacılığına bilimsel olarak katkıda bulunmak gayesiyle araştıran ve sorgulayan, eğitim-öğretim kalitesi yüksek, sektöre yön veren araştırmalarıyla saygın bir eğitim kurumu haline gelmektir.

HEDEFLERİMİZ

Mevcut ve yeni açılacak bölümlerimizde;

Öncelikli hedefimiz havacılık sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin hem güncel hem de gelecekteki ihtiyaçlarını karşılayabilecek bilgi ve beceriye sahip adayları yetiştirmek,

Mezun öğrencilerimizin kolaylıkla istihdam edilebilecek niteliklere sahip olmalarını sağlayacak gerekli alt yapıyı oluşturmak,

Sivil Havacılık Meslek Yüksekokulu bünyesinde bulunan Kabin Hizmetleri, Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği ve Hava Lojistiği programlarında; sivil havacılık, bilgi teknolojileri, uçak ve hava araçları, havacılıkta ilk yardım ve temel sağlık bilgisi, kabinde genel servis usulleri, uçuş psikolojisi ve fizyolojisi, yer hizmetleri, uluslararası havacılık, lojistik, hava kargo, havayolu emniyeti ve güvenliği, uluslararası taşımacılık gibi alanlarda bilgi ve beceriler kazandırmaktır.

DEĞERLERİMİZ

Kendini ifade edebilen, girişimci, katılımcı, yenilikçi, eleştirel düşünebilen, insan odaklı, adaletli, liyakatli, ahlaklı, empati yapabilen, doğaya ve çevreye duyarlı, özgürlükçü ve şeffaf bir yönetim anlayışını benimsemiş bir kuruluş olmak.