0472 215 98 63 sivilhavacilik@agri.edu.tr

Sivil Havacılık Meslek Yüksekokulu

Müdürün Mesajı

Müdürün Mesajı


            Üniversitemiz Rektörlüğünün Üniversitemizin havacılık sektörüne kalifiye eleman yetiştirmeye yönelik Ağrı’da Sivil Havacılık Meslek Yüksekokulu kurulması teklifi 15.08.2013 tarihli Yükseköğretim Genel Kurulu toplantısında incelenmiş ve 2547 sayılı Kanunun 2880 sayılı kanunla değişik 7/d-2 maddesi uyarınca, söz konusu teklif uygun görülüp kurulmuştur.

            Ülkemizde son yıllarda hava taşımacılığı sektöründe görülen hızlı büyüme beraberinde bu alanda yetişmiş insan kaynağı ihtiyacını da ortaya çıkarmıştır. Hızla artan yolcu talebini karşılayabilmek amacıyla yeni havayolu şirketlerinin pazara girmesi, şirketlerin filolarının büyümesi, ülkemizdeki havaalanlarının sayısının artması ve mevcut havaalanı kapasitelerinin arttırılması için yeni ilaveler yapılması sonucu, havacılık sektöründe nitelikli insan kaynağına olan ihtiyaç daha da arttı.

            Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Programının temel amacı havacılık sektöründeki büyümeye paralel olarak artan kabin hizmetleri personeli talebini karşılamaya yönelik takım çalışmasına yatkın, müşteri ilişkileri kuvvetli, çözüm odaklı, etkin iletişim becerisine sahip, dinamik ve operasyonel düzeydeki faaliyetlere hâkim personel yetiştirmektir. Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi bünyesinde açılan Sivil Havacılık Meslek Yüksekokulu’nun havacılık sektörünün insan kaynağı ihtiyacının karşılanmasında önemli bir rol oynayacağına inanıyoruz.

 

                                                                                                   

    Doç. Dr. İbrahim ÖZGÜL    

                                                                                                  Yüksekokul Müdürü