0472 215 98 63 sivilhavacilik@agri.edu.tr

Sivil Havacılık Meslek Yüksekokulu

Kalite Kurulu

Görev

Görevli-Kişi

e-posta

Birim Kalite Komisyonu Başkanı

Doç. Dr. İbrahim ÖZGÜL

iozgul@agri.edu.tr

Birim Kalite Komisyonu Başkan Yrd.

Öğr. Gör. Rukiye NUR ŞENEL

rnsenel@agri.edu.tr

Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Program Temsilcisi

Öğr. Gör. Sevil DİNLER

sdinler@agri.edu.tr

Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Program  Temsilcisi

Öğr. Gör. Mehmet AYRANCI

mayranci@agri.edu.tr