0472 – 215 98 63 turizmioy@agri.edu.tr

Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu

Müdürün Mesajı

Değerli Öğrenciler,

Uzun ve zorlu süreçlerin ardından geleceğinize yönelik zihninizde yer alan soruların minimuma ve geleceğin belirsizliklerinin berrak bir ufka dönüşmesi çabasıyla yükseköğretim hayatına adım attınız. Bu süreçte gösterdiğiniz çaba ve emekleriniz için sizleri ve destek olan ailelerinizi tebrik eder yükseköğrenim hayatınızda başarılar dilerim.

Turizm, ekonomiye yapmış olduğu katkı kadar, toplumsal gelişim ve sürdürülebilir çevre uygulamalarına destek olan ve bu bilince ihtiyaç duyan bir disiplindir. Tarihi eserlerin, kültürel varlıkların, tabiat unsurlarının, manevi değerlerin korunması ve geleceğe taşınması ile huzur ve barışın sürekliliğinde pay sahibi olan turizm modern çağın temel taşlarından biridir. Turizm sektöründe yapılan bir yatırım gerek turizm alt sektörleriyle iç içe olması gerekse diğer sektörlerden temin ettiği girdi sebebiyle istihdama, sağladığı döviz girdisiyle cari açığa ve toplumsal refaha olumlu katkılar sunmaktadır.

Emeğiniz ve geleceğinize olan saygımızla; Ağrı, bölge ve ülke ihtiyaçlarına cevap verecek nitelikli bireyler yetiştirme çabası içinde, artan kadromuzla tüm paydaşlarına faydalı bir kurum olma felsefesiyle, daha iyiye birlikte ulaşacağımızdan şüpheniz olmasın. Çalışma ve sorumluluğun bireysel, çıktı ve sonuçların ekip işi olduğu bilincinden hareketle sizler elinizden geleni yaptığınızda biz de sizleri geleceğe hazırlamak ve gelecekte de mezunlarımız olarak ekibin bir parçası olarak görmeyi sabırla beklediğimizi bilmenizi isteriz.

Yüksekokul ve geleceğinizin ortak paydamız olduğu fikriyle ulusal ve uluslararası olarak akademik ve uygulamalı açıdan rekabet edebilir birer birey olacak şekilde hep birlikte yaşayacağımız ve yaşatacağımız yüksekokulumuza hoş geldiniz diyerek, mutlu, sağlıklı, başarılı ve güzel yarınlar diliyoruz…

Prof. Dr. Alperen KAYSERLİ