0472 – 215 98 63 turizmioy@agri.edu.tr

Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu

Misyon - Vizyon

MİSYONUMUZ

Yüksekokulumuz, bilimsel ilke ve temellere uygun olarak bilgi üreten, eğitim öğretim süreçlerinde katılımcı karar alma yöntemiyle yenilenen, turizm sektörünün ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağını; toplumsal değerlere saygılı, özsaygısı yüksek, bugünden geleceği koruma bilincine sahip ve uluslararası düzeyde rekabet edebilecek bireyler yetiştirerek toplumsal refah ve gelişime katkı sağlama amacı taşımaktadır.

VİZYONUMUZ

Akademik başarı ve eğitim öğretim kalitesini sürekli iyileştirme ve geliştirme ilkesiyle; bölge ve ülke ihtiyaçlarını dikkate alarak katkı sağlayan; topluma ve turizm sektörüne değer katan insan kaynağı yetiştiren; uluslararası tanınırlığa sahip bir yükseköğretim kurumu olmak.