0472 215 98 63 kalite@agri.edu.tr

Kalite Koordinatörlüğü

Üniversitemizde İç Değerlendirme Süreci Başladı

Üniversitemiz Kalite Komisyonu ve Birim Kalite Komisyonlarının güncellenmesi nedeniyle, Kalite Koordinatörlüğü tarafından tüm komisyon üyelerine Kurum İç Değerlendirme Raporu (KİDR) hazırlama eğitimi verildi.

Üniversitemizde her yıl Ocak-Nisan aylarında Kalite Komisyonu tarafından yapılan iç değerlendirme, hazırlanan KİDR’nin Yükseköğretim Kalite Kurulu’na (YÖKAK) gönderilmesi ve internet sitemizde yayınlanması ile sonuçlanmaktadır. 2021 yılı KİDR’sinin hazırlanması ile ilgili yapılan organizasyonel düzenleme ile iç değerlendirmenin öncelikle birim bazında daha sonra ise kurumu kapsayacak şekilde gerçekleşmesi planlanmaktadır. Bu nedenle üniversitemizde, yenilenen komisyon üyelerinin verimli bir iç değerlendirme çalışması yapmaları ve Kalite Güvencesi Sisteminin üniversitemizin tüm birimlerini kapsayarak yaygınlık kazanması amacıyla eğitim düzenlendi. Kalite güvencesi, kültürü ve KİDR hazırlama ile ilgili bilgilerin verildiği eğitim programı, İİBF Dekanı ve Kalite Koordinatörü Prof. Dr. Yıldıray KIZGIN’ın, Kalite Güvencesi Sistemi hakkında yaptığı detaylı bilgilendirme ile başladı. Kalite Koordinatör Yardımcısı Dr. Öğr. Üy. Candan KOÇAK ise raporun hazırlanması ile ilgili teknik bilgilere değinerek, sürecin nasıl işleyeceğinden bahsetti. Üniversitemiz Kalite Komisyonu ve Birim Kalite Komisyonu üyesi olan öğretim elemanlarının katıldığı eğitim programı, soruların cevaplanmasının ardından sona erdi.

Haberin Fotoğafları