0472 215 98 63 kalite@agri.edu.tr

Kalite Koordinatörlüğü

Kurum İç Değerlendirme Süreci İstişare Toplantıları

Kurum iç değerlendirme süreci, Üniversitemiz Rektör Yardımcısı ve Kalite Temsilcisi Prof. Dr. Faruk KAYA, Kalite Koordinatörlüğü ve Kalite Komisyonu ile gerçekleştirilen toplantılarla devam ediyor.

2021 yılı iç değerlendirme sürecinde, Üniversitemiz Rektör Yardımcımız ve Kalite Temsilcimiz Prof. Dr. Faruk KAYA, Kalite Koordinatörümüz Prof. Dr. Yıldıray KIZGIN, Kalite Koordinatör Yardımcılarımız Dr. Öğr. Üyesi Candan KOÇAK ve Arş. Gör. Dr. Bekir GEREKAN gerçekleştirdikleri istişare toplantıları ile sürecin en verimli şekilde ilerlemesini sağladı.

Kalite Güvence Sistemine uygun olarak üniversitemiz Kalite Komisyonu Üyelerinin başkanlığında çalıştıkları okulların Birim Kalite Komisyonu Üyeleri ile gerçekleştirdikleri yoğun çalışma ile öncelikle tüm akademik birimlerimiz kendi iç değerlendirmelerini yaptı. Böylece her akademik birim kendi öz değerlendirmesinde sonraki süreçte hangi alanlarda iyileştirme yapmaları gerektiğini ve iyi işleyen süreçlerini görme olanağı buldu.

Kalite Koordinatörlüğü- 08.02.2022

Haberin Fotoğafları