0472 215 98 63 kalite@agri.edu.tr

Kalite Koordinatörlüğü

2021 İç Değerlendirme Sürecimiz Tamamlandı

Yükseköğretim Kalite Kurulu’nun (YÖKAK) tüm üniversiteler için belirlediği ölçütler doğrultusunda her yıl hazırladığımız Kurum İç Değerlendirme Raporumuz (KİDR) tamamlandı.

Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik KARABULUT, Rektör Yardımcımız ve Kalite Temsilcimiz Prof. Dr. Faruk KAYA, Kalite Koordinatör Yardımcılarımız Dr. Öğr. Üyesi Candan KOÇAK ve Arş. Gör. Dr. Bekir GEREKAN 2021 yılı iç değerlendirme sürecinin son toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda, Yükseköğretim Kalite Kurulu’nun (YÖKAK) tüm üniversiteler için belirlediği ölçütler doğrultusunda her yıl hazırlanan Kurum İç Değerlendirme Raporumuzun (KİDR), incelenmesi neticesinde yapılan düzenlemeler ile son haline üst yönetim ile birlikte karar verildi.

Kalite koordinatörlüğümüz ise tüm birimlerden gelen rapor ve belgeler ışığında Üniversitemiz Kurum İç Değerlendirme Raporunu hazırlayarak, YÖKAK ile paylaştı.

Kalite Koordinatörlüğü- 21.03.2022

Haberin Fotoğafları