0472 215 98 63 kalite@agri.edu.tr

Kalite Koordinatörlüğü

Üniversitemizde “Öz Değerlendirme ve Akreditasyon” Semineri Düzenlendi

Kalite Koordinatörlüğü ve Kalite Kulübü iş birliği ile üniversitemizde “Öz Değerlendirme ve Akreditasyon” seminerleri düzenlendi. Rektör Yardımcımız ve Kalite Temsilcimiz Prof. Dr. Faruk KAYA, Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Önder ŞİMŞEK, akademisyenler, idari personel ve öğrencilerin katıldığı seminerlere, İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Mühendisliği Fakültesi öğretim üyesi ve Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) Dış Değerlendirme Grup Başkanı Prof. Dr. Fikret SUNER konuşmacı olarak katıldı. Kalite Komisyon Üyeleri, yöneticiler ve akademisyenler; daha sonra ise idari personel ve öğrenciler için iki ayrı şekilde verilen seminer, Kongre ve Kültür Merkezinde yoğun katılım ile gerçekleşti.

Seminerin açılışında konuşan Rektör Yardımcımız ve Kalite Temsilcisi Prof. Dr. Faruk KAYA, “2017 yılında Kalite Koordinatörlüğü’nün kurulmasıyla birlikte kalite güvence sisteminin yapılaşması yönünde çalışmalar yürütmeye başladık. Mikro düzeyde birimlerin makro düzeyde ise üniversitemizin kurum içi ve dışı değerlendirme raporunu düzenli olarak yapmaktayız. Hazırlanan raporlara yönelik aldığımız geri bildirimlerin olumlu yönde olduğunu söylemek istiyorum. Özellikle Doğu Anadolu bölgesindeki üniversiteler arasında aynı dönemde kurulmuş olan üniversitelerden fiziki ve eğitim alanında ön plana çıkmaktayız. 2018 yılında dış değerlendirilmeye tabi tutulan üniversitemizin değerlendirme raporları olumlu yönde. Bu yılki raporumuzu da gönderdik. Öğrenci odaklı eğitim anlayışı doğrultusunda akreditasyon sürecinde de öğrencilerimiz akademik ve idari personellerimizin işbirliğiyle afiyette bir kurum haline gelmeyi amaçlıyoruz. Kurum içi değerlendirme raporlarının hazırlanmasında emeği geçen başta sayın dekanlarımız ve müdürlerimiz olmak üzere herkesin eline emeğine sağlık” diye konuştu.

"Öz Değerlendirme ve Akreditasyon" seminerinde konuşan Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) Dış Değerlendirme Grup Başkanı, İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Mühendisliği Fakültesi’nden Prof. Dr. Fikret SUNER, “YÖK Kalite Kurulu olarak Yükseköğretim Kurulu kalite koordinasyon değerlendirme sisteminde üniversitelerdeki programların akredite olmasına çok önem veriyoruz. Akredite programda bulunan akademisyenler ve öğrenciler gelecek için çok şanslılar. Üniversitelerin misyon, vizyon ve stratejik planı doğrultusunda paydaşların görüş ve düşüncelerini dikkate alması değerlidir. Birimlerde etkinliklerin gerçekleşmesinin yanında çıktılarının da olumlu olması gerekmektedir. Tüm bunlar kurumsallık standardizasyonu için elzemdir. Burada en önem verdiğimiz nokta ise her üniversitenin kendi değerlendirme sürecinde objektif yaklaşmasıdır. Kurum İçi Değerlendirme raporunun istenilen seviyede olması için tüm alt ve üst komisyonların koordineli bir şekilde hareket etmesi gerekmektedir. Her birimin kalite komisyonunun objektif bir bakış açısıyla birimini derecelendirmesi elzemdir. Derecelendirme yaparken ulusal ve uluslararası üniversitelerin iç kalite düzeylerini dikkate alabilirsiniz. Üniversitenizi objektif olarak değerlendirdiğimde görünüm olarak iyi bir imaja sahip olduğunu, yeni bir üniversite olduğunu ve büyüme ivmesinin yüksek olduğunu söyleyebilirim. AİÇÜ olarak geçmişte yaptıklarınız geleceğinizin teminatıdır” diye konuştu.

Kalite Koordinatörlüğü- 06.06.2022

Haberin Fotoğafları