0472 –215 98 63 kudo@agri.edu.tr

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı

AÇIK ERİŞİM DANIŞMA KURULU                                                                                                                                                                                                                                                     

AĞRI İBRAHİM CECEN ÜNİVERSİTESİ ACIK ERİŞİM DANIŞMA KURULU     

BİRİMİ

ADI SOYADI

Rektör Yardımcısı

Prof. Dr. Önder ŞİMŞEK

Eğitim Fakültesi

Dr. Öğr. Üyesi İsmail ÇELİK

Fen Edebiyat Fakültesi

Prof. Dr. Murat GÜNEY

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Doç. Dr. Ömer YALÇINKAYA

İslami İlimler Fakültesi

Dr. Öğr. Üyesi Ekrem KOÇ

Eczacılık Fakültesi

Doç. Dr. Mucip GENİŞEL

Fen Bilimleri Enstitüsü

Dr. Öğr. Üyesi Abdullah ÇAĞMAN

Sosyal Bilimler Enstitüsü

Dr. Öğr. Üyesi Murat ÇALIŞOĞLU

Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Dr. Öğr. Üyesi Gamze YILMAZ

Yüksekokullar Koordinatörü

Doç. Dr. Mehmet TEYFUR

Bilgi İşlem Daire Başkanı

Ömer OKUCU

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı

Yaşar Bayar