0472 –215 98 63 tto@agri.edu.tr

Teknoloji Transfer Ofisi

Kuruluş ve Amaç

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Uygulama ve Araştırma Merkezi (A.İ.Ç.Ü. TTO), akademik birikime dayalı olarak üretilen bilginin iş dünyasında özellikle sanayide kullanılması, ulusal ve uluslararası finansal destek programlarından yararlanılması, üretilen bilginin ticari ürüne dönüşmesi, fikri ve sınai mülkiyet haklarının yönetilmesi ve girişimciliğin desteklenmesi amacıyla 2019 yılında kurularak bölgemizin kalkınması yönünde faaliyetlerini yürütmektedir. 

A.İ.Ç.Ü. TTO, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi’nde geliştirilen akademik bilgi ve yeni teknolojileri, sanayinin ihtiyaçlarını karşılamak, katma değeri yüksek ürünler geliştirilmesini sağlamak, bölgemizin sahip olduğu potansiyeli harekete geçirmek ve ülkemizin ulusal kalkınmasına katkı sağlamak amacıyla sanayiye sunmaktadır. Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi’nin teknoloji transfer ara yüzü olarak hizmet vermek amacıyla kurulan A.İ.Ç.Ü. TTO, bilginin sanayi ile buluşmasını ve ticarileşmesini hedeflemektedir.
Bu hedef doğrultusunda A.İ.Ç.Ü. TTO bünyesinde aşağıdaki birimler bulunmaktadır:

  • Farkındalık, Tanıtım, Bilgilendirme ve Eğitim Hizmetleri Birimi,
  • Destek Programlarından Yararlanmaya Yönelik Hizmetler Birimi,
  • Proje Geliştirme Yönetim Hizmetleri ve Üniversite Sanayi İşbirliği Faaliyetleri Birimi,
  • Fikri Sınai Hakların Yönetimi ve Lisanslama Hizmetleri Birimi, 
  • Şirketleşme ve Girişimcilik Hizmetleri Birimi


Hızlı Erişim