0472 –215 98 63 tto@agri.edu.tr

Teknoloji Transfer Ofisi

Şirketleşme ve Girişimcilik Hizmetleri Birimi

Yeni ürün ve teknolojilerin ekonomiye kazandırılmasına yönelik olarak akademisyen ve Üniversite öğrencileri tarafından yürütülecek girişimcilik faaliyetlerinin desteklenmesi ve gerekli eğitimlerin organize edilmesi faaliyetlerinde bulunur. TTO Ar-Ge fikri olan akademisyen ve öğrencileri, söz konusu fikirlerinin projelendirilmesi, pazarlama, hukuk ve idari işlemler gibi konularda danışmanlık, eğitim vb. hizmetler verilmesi şeklinde destekler.Şirketleşme ve Girişimcilik Hizmetleri Birimi Görevleri:

 

  • Girişimcilik kültürünün yaygınlaştırılması adına, öğrencilere ve akademisyenlere yönelik çalışmalar (etkinlik, toplantı, seminer, konferans, ders vd.) yürütmek
  • İş fikirlerini toplayıp değerlendirmek, uygun bulunan iş fikirlerini kuluçkaya almak suretiyle girişimci şirketleri desteklemek
  • Girişimcilik çağrılarını takip etmek ve duyurmak, destek ve hibe programlarına başvuran girişimcilere proje yazım ve hazırlık aşamasında birebir danışmanlık desteği vermek
  • Yüksek potansiyele sahip girişimcileri uygun yatırımcılarla buluşturmak (Melek yatırımcı, Risk Sermayedarı vb.)
  • Girişimcilere birebir danışmanlık desteği vermekHızlı Erişim